You must be logged in to take this course  →   LOGIN | REGISTER NOW

Proiectul nr. 2016-1-PL01 –KA204-026769

METODOLOGIA EFECTIVĂ DE PREDARE A LIMBII DE SEMNALIZARE (TSL)

Course Curriculum

Dicţionar
Dicţionar 00:00:00
I. Evoluţia limbii semnelor în context naţional şi internaţional
I.1. Contextul dezvoltării limbii semnelor în România 00:00:00
I.2. Etape ale evoluţiei limbii semnelor în România 00:00:00
I.3. Istoria internaţională a limbii semnelor 02:40:00
Modulul I : Evoluţia limbii semnelor în context naţional şi internaţional – evaluare 00:10:00
II. Comunitatea Surzilor
II.1. Introducere şi informaţii generale despre Comunitatea Surzilor 03:20:00
II.2. Câteva confuzii privitoare la limba semnelor în relaţie cu alte forme de comunicare 00:25:00
II.3. Stereotipii şi prejudecăţi legate de persoanele surde 00:30:00
Modulul II: Comunitatea Surzilor – evaluare 00:15:00
Modulul II: Comunitatea Surzilor – legătură 00:00:00
III. Comunicare şi Comunitatea Surzilor
III.1. Caracteristici ale comunicării în limba semnelor 01:40:00
III.2. Unele strategii de comunicare eficientă cu surzii 01:40:00
III.3. Relaţia între limba semnelor şi limba vorbită 01:40:00
III.4. Exerciţii 00:00:00
Modulul III: Comunicare şi Comunitatea Surzilor – evaluare 00:10:00
IV. Elemente de gramatică în limba semnelor. Dactilemele. Exerciţii.
IV.1. Clasificarea semnelor 00:00:00
IV.2. Elemente structurale ale limbii semnelor 00:00:00
IV.3. Formele de bază ale mâinii 00:00:00
IV.4. Relaţia dintre diferite părţi ale corpului şi semnificaţia semnelor 00:00:00
IV.5. Dactilemele 02:10:00
IV.6. Exerciţii 00:00:00
Modulul IV: Elemente de gramatică în limba semnelor. Dactilemele. Exerciţii – evaluare 00:20:00
V. Vocabularul tematic și expresiile limbajului semnelor
V.1. Pronumele personal, posesiv, interogativ. Exerciţii. Evaluare. 04:00:00
V.2. Utilizarea întrebărilor. Exerciţii. 00:00:00
V.3. Poziţii spaţiale şi direcţii. Exerciţii 00:00:00
V.4. Prezentare şi forme de salut. Exerciţii. 00:00:00
V.5. Interacţiuni sociale. Exerciţii. 00:00:00
V.6. Schimb de informaţii folosind numerele. Exerciţii. 00:00:00
V.7. Culori. Exerciţii. 00:00:00
V.8. Alimente şi băuturi. Exerciţii. 00:00:00
V.9. Vremea şi timpul. Exerciţii. 00:00:00
V.10. Locuinţa. Exerciţii. 00:00:00
V. 11. Trăsături de personalitate şi caracter. Exerciţii. 10:00:00
© 2019 tsl-migowy.online Wszelkie prawa zastrzeżone.